Wat is een verpakking?

Het Afvalfonds Verpakkingen onderscheidt diverse type verpakkingen. Over (bijna) alle verpakkingen betaalt u een afvalbeheersbijdrage. Logistieke hulpmiddelen en exoten zijn uitgezonderd van de afvalbeheersbijdrage.

Definitie verpakking
Het Afvalfonds hanteert de verpakkingsdefinitie uit de wet. Dit is een brede definitie die in beginsel alle producten omvat welke gebruikt kunnen worden voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van andere producten. Meer informatie vindt u in artikel 1 van het Besluit beheer verpakkingen 2014.

In de verpakkingencatalogus kunt u opzoeken of uw product wel of geen verpakking is. In de meeste gevallen kunt u met deze catalogus beoordelen of uw product wel of niet een verpakking is, waarover u afvalbeheersbijdrage moet betalen. Mocht u twijfelen, neemt u dan contact met ons op.

Type verpakkingen
Hieronder treft u de definities aan die het Afvalfonds Verpakkingen voor verschillende typen verpakkingen hanteert:

 • Samengestelde verpakkingen (laminaten)
  Een samengestelde verpakking is een verpakking die uit meerdere, niet te scheiden materiaalsoorten bestaat. Over samengestelde verpakkingen is een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd over de verschillende materiaalsoorten waaruit de samengestelde verpakking bestaat. Deze materiaalsoorten dienen apart in de opgaaf en aangifte geregistreerd te worden.
 • Drankenkartons zijn geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen. Doorslaggevend voor deze definitie is of de inhoud voor menselijke consumptie bestemd is. Het hoeft dus niet uitsluitend, in tegenstelling tot wat de definitie suggereert, om dranken te gaan. Het kunnen dus ook vloeibare producten zijn die bestemd zijn om mee te koken (soepen, sauzen e.d.). Voor drankenkartons geldt een tarief van € 0,470 per kilo.
  Voor de monitoring is het van belang dat wij de samenstelling van drankenkartons kennen. Daarom vult u bij opgaaf de hoeveelheid kilogrammen in per materiaalsoort waaruit de drankenkartons bestaan.
 • Componenten verpakkingen
  De componenten van een verpakking en de bijbehorende onderdelen worden beschouwd als deel van de verpakking waarin ze zijn verwerkt. De bijbehorende elementen die aan een verpakt product hangen of bevestigd zijn en die een verpakkingsfunctie hebben worden eveneens als deel van de verpakking beschouwd. Voorbeelden zijn (doseer)doppen, schenktuiten, kleefetiketten, etc. Hierover is Afvalbeheersbijdrage verschuldigd.
 • Logistieke hulpmiddelen
  Er is een verschil tussen meermalige en eenmalige logistieke hulpmiddelen. Logistieke hulpmiddelen zijn gedefinieerd in de lijst logistieke hulpmiddelen. Over een logistiek hulpmiddel is geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd. Voor eenmalige logistieke hulpmiddelen geldt wel dat u verplicht bent ze te registreren. Dit kunt u doen via de aangifte in de Packtool.
 • Verkooppuntverpakkingen
  Verpakkingen die zijn ontworpen om op het verkooppunt te worden gevuld, heten verkooppuntverpakkingen. Bijvoorbeeld een (plastic) draagtas, een patatbakje en een pizzadoos. Hierover is Afvalbeheersbijdrage verschuldigd.
 • Enveloppen
  Enveloppen met een formaat kleiner of gelijk aan C5 worden in het kader van de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO) niet beschouwd als verpakking. Enveloppen met een formaat groter dan C5 worden in het kader van de ABBO wel beschouwd als verpakking, tenzij er sprake is van gebruik voor verzending van individueel gerichte brieven, facturen, bankafschriften, juridische adviezen en soortgelijke individueel aan de geadresseerde gerichte correspondentie. Dit betekent dat Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is verschuldigd als de enveloppen worden gebruikt voor de verzending van goederen zoals tijdschriften, boeken, cd’s, brochures, folders en dergelijke of als er sprake is van een omslag, waarvan duidelijk is dat ze qua vormgeving bedoeld zijn als verpakking van producten, zoals omslagen gevoerd met noppenfolie.
 • Meermalige verpakkingen
  Meermalige verpakkingen zijn verpakkingen die meerdere keren te gebruiken zijn. Deze verpakking belasten we op het moment dat u de gevulde verpakking voor de eerste keer in Nederland op de markt brengt. Iedere volgende keer dat u deze verpakking op de Nederlandse markt brengt, geeft u deze niet meer op in uw aangifte. In uw administratie neemt u de meermalige verpakkingen op die u voor de eerste keer op de Nederlandse markt brengt.
 • Bedrijfsverpakkingen
  Een bedrijfsverpakking is een verpakking die bedoeld is om door bedrijven in hun bedrijfsafval te worden afgedankt. Er is alleen sprake van een bedrijfsverpakking als de hele keten, tot en met de eindgebruiker die een product leegmaakt, bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers. Een bijdrageplichtige kan op aanvraag in aanmerking komen voor het bedrijfsverpakkerstarief als nagenoeg de totale gewichtshoeveelheid belaste verpakkingen bedrijfsverpakkingen zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Regeling Bedrijfsverpakkers.
 • Exoten
  Over bijzondere producten, ook wel exoten genoemd, is geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd. Deze exoten zijn uitsluitend: 
  • injectiespuiten;
  • niet-navulbare aanstekers;
  • niet-navulbare pennen;
  • schrijfstiften;
  • markeringsstiften;
  • correctierollers;
  • toner- en inktcartridges.